Η δυσφορία του αντικειμένου

Ζακ Αντάμ
5 Φεβρουαρίου 2009, Παρίσι.

Παρέμβαση στο σεμινάριο του Λακανικού Πεδίου.
Δημοσιεύτηκε στο Mensuel 43 της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου της Γαλλίας.

Μετάφραση: Όρσα Καμπέρου