Ποια η επιθυμία των γονιών για το παιδί;

Πατρίσια Ντάαν

Η εξέλιξη της κοινωνίας και μαζί μ’ αυτήν και τα οικογενειακά μοντέλα που δεν ανταποκρίνονται πλέον στο λεγόμενο παραδοσιακό μοντέλο, μας οδηγούν, ως ψυχαναλυτές, να αναρωτηθούμε για τις νέες δομές γονεϊκότητας.

Μετάφραση: Μαρία Κουκουμάκη – Ιωάννα Βισβίκη