Από τον Φρόιντ στον Λακάν, τι μπορούμε να πούμε για μια θέση πολιτικά αναλυτική;

Αναστασία Τζαβιδοπούλου

Παρέμβαση στο Σεμινάριο Σχολής.

«Το ασυνείδητο είναι η πολιτική», θα μπορούσε να υπάρξει μια διπλή άρθρωση αυτής της έκφρασης του Λακάν : η μικρή ιστορία του υποκειμένου όπως υπαγορεύεται από το ασυνείδητό του και η μεγάλη Ιστορία, εκείνη που υπαγορεύει μια συλλογική λογική, συνθήματα που προσανατολίζουν. Στα ίχνη της, μια θέση πολιτικά αναλυτική, θα ήταν εκείνη που όχι μόνο δε θα ήταν στρατευμένη ή κοινωνική αλλά θα παρήγαγε ένα εκφερόμενο τέτοιο που να προσεγγίζει το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, το ασυνείδητο. Είναι αυτό που κάνουν ο Φρόιντ και ο Λακάν.