Ποια πολιτική μετά το τέλος μιας ανάλυσης;

Δήμητρα Κολώνια

Παρέμβαση στο Σεμινάριο Σχολής.

Το σύμπτωμα βρίσκεται στην καρδιά της διαδρομής μιας ανάλυσης, από την είσοδο μέχρι το τέλος της. Προσανατολίζει τόσο το υποκείμενο όσο και τον αναλυτή. Ο τρόπος με τον οποίο ο αναλυτής χειρίζεται το σύμπτωμα καθώς και το τι διακυβεύεται ως προς αυτό κατά το τέλος της ανάλυσης, δεν μπορούν να το αφήσουν εκτός της πολιτικής του αναλυτή.