ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΥΜ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΑΘΗΝΑ

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 20:00

Σεμινάριο ΦΟΡΟΥΜ
Μελέτη του 20ου σεμιναρίου του Ζακ Λακάν: Ακόμη
Κεφ. ΙΑ, Ο ποντικός στο λαβύρινθο
από την Όρσα Καμπέρου και τον Νικόλα Ζορμπά