Διεθνείς Συναντήσεις

Κάθε δύο χρόνια, εναλλάξ στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, ένα Διεθνές Ραντεβού μαζεύει τα μέλη της Διεθνούς των Φόρουμ και της Σχολής γύρω από ένα θέμα που έχει προαποφασιστεί στο προηγούμενο Διεθνές Ραντεβού.


Πριν από κάθε Ραντεβού, οι προπαρασκευναστικές εργασίες επικοινωνούνται στα μέλη μέσω της λίστας επικοινωνίας και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα. Οι παρεμβάσεις που γίνονται στο Ραντεβού δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο περιοδικό Revue Hétérité.


Κάθε Ραντεβού δίνει την ευκαιρία για συνάντηση των συνελεύσεων της ΔΦ και της Σχολής που επιφορτίζονται με το έργο να προσαρμόσουν τον προσανατολισμό και τη λειτουργία στην εμπειρία που αποκτήθηκε και στην εξέλιξη των καταστάσεων.

Μπορείτε να βρείτε αρχεία προηγούμενων συναντήσεων
εδώ και ακόμα παλιότερων εδώ.