Ιδρυτική πράξη

Ζακ Λακάν, 1964

Το κείμενο «Ιδρυτική πράξη» [«Acte de fondation»] του Ζακ Λακάν, που μεταφράζεται εδώ, είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Άλλα γραπτά» [«Autres écrits»], σελ. 229 – 241, Εκδόσεις Seuil, 1966, Παρίσι.

Έκδοση (ελληνικά):Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου Γαλλίας &
Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου της Αθήνας
Μετάφραση:Ιωάννα Βισβίκη & Μαργαρίτα Νικολαΐδου
Διορθώσεις:Ιωάννα Βισβίκη & Γεωργία Κατσάνη
Η παρούσα μετάφραση προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου.

Πίσω: Μεταφράσεις Φρόιντ & Λακάν