Ιδρυτικά κείμενα

Τα ιδρυτικά κείμενα του Ζακ Λακάν στα οποία στηρίζεται η Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου είναι τα εξής:

 • Ιδρυτική πράξη, 21 Ιουνίου 1964
  [Acte de foundation, 21 juin 1964]
 • Πρόταση της 9ης Οκτωβρίου 1967 για τον αναλυτή της σχολής
  [Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’école]
 • Ομιλία στην Φροϋδική Σχολή του Παρισιού, 6 Δεκεμβρίου 1967
  [Discours à l’EFP, 6 décembre 1967]
 • Σημείωμα προς τους Ιταλούς
  [Note italienne]
 • Πρόλογος στην αγγλική έκδοση του Σεμιναρίου ΧΙ
  [Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI]
 • Γράμμα διάλυσης της Φροϋδικής Σχολής του Παρισιού
  [Lettre de dissolution de l’EFP]
 • Επιστολή του φροϋδικού Αιτίου
  [Lettre de la Cause freudienne]

Επόμενο: Κατευθυντήριες αρχές