Περί του ιστορικού μας & Η επιθετικότητα στην ψυχανάλυση

Ζακ Λακάν, 1936 & 1948

Το κείμενο «Περί του ιστορικού μας, συνοδευόμενο από το κείμενο Η επιθετικότητα στην ψυχανάλυση» [«De nos antécédents, suivi de L’agressivité en psychanalyse»] του Ζακ Λακάν, που μεταφράζεται εδώ, είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Γραπτά» [«Écrits»], σελ. 65-72 & σελ. 101-124, Εκδόσεις Seuil, 1966, Παρίσι.

Έκδοση (ελληνικά):Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου Γαλλίας
Μετάφραση:Ζωή Φραγκοπούλου, Βασίλης Παπαδάκος & Νίκος Ζορμπάς
Η παρούσα μετάφραση προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου.

Πίσω: Μεταφράσεις Φρόιντ & Λακάν