Περί ενός προκαταρκτικού ερωτήματος σε κάθε πιθανή θεραπευτική αγωγή της ψύχωσης

Ζακ Λακάν, 1958

Το κείμενο «Περί ενός προκαταρκτικού ερωτήματος σε κάθε πιθανή θεραπευτική αγωγή της ψύχωσης» [«D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose»] του Ζακ Λακάν, που μεταφράζεται εδώ, είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Γραπτά» [«Écrits»], σελ. 531-583, Εκδόσεις Seuil, 1966, Παρίσι.

Έκδοση (ελληνικά):Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου Γαλλίας
Μετάφραση:Αθηνά Πόρου, Διονύσης Βάγιας και Χριστόφορος Ιωακειμίδης
Η παρούσα μετάφραση προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου.

Πίσω: Μεταφράσεις Φρόιντ & Λακάν