Το στάδιο του καθρέφτη

Ζακ Λακάν, 1949

Το κείμενο «Το στάδιο του καθρέφτη ως διαμορφωτής της λειτουργίας του Εγώ όπως μας αποκαλύπτεται στην ψυχαναλυτική εμπειρία» [«Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’ elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique»] του Ζακ Λακάν, που μεταφράζεται εδώ, είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Γραπτά» [«Écrits»], σελ. 93 – 100, Εκδόσεις Seuil, 1966, Παρίσι.

Έκδοση (ελληνικά):Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου Γαλλίας
Μετάφραση:Καλλιόπη Κουκουλάκη & Νίκος Ζορμπάς
Η παρούσα μετάφραση προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου.

Πίσω: Μεταφράσεις Φρόιντ & Λακάν