Ποιοι είμαστε

ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστάθηκε νομικά το 2008, με σκοπό την καλλιέργεια του επιστημονικού πεδίου της ψυχανάλυσης και την μετάδοσή του, υποστηρίζοντας τους επιστημονικούς δεσμούς του με την αναλυτική κοινότητα της Διεθνούς των Φόρουμ και τη Σχολή των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου. 

Σκοπός είναι: α) να υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μετάδοση της ψυχανάλυσης στα πλαίσια των στόχων της Διεθνούς των Φόρουμ του λακανικού πεδίου και της Σχολής της, β) να δημιουργήσει τοπικά μία αναλυτική κοινότητα, που κινείται μέσα από μια μεταβίβαση εργασίας, γ) να συνδράμει στην παρουσία και την διατήρηση του αναλυτικού λόγου και στη σύνδεσή του με άλλες πρακτικές στον κοινωνικό χώρο και δ) να διοργανώνει σεμινάρια, κλινικές εκπαιδεύσεις, ομάδες εργασίας και καρτέλ, ημερίδες εργασιών, δημοσιεύσεις εργασιών, και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της καλλιέργειας και της διάδοσης της ψυχανάλυσης του λακανικού πεδίου. 

Είναι μέλος της Διεθνούς των Φόρουμ (ΔΦ) [Internationale des Forums de l’Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien (IF-EPFCL)] που συνδέονται με τη Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ) [Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (EPFCL)], της οποίας οι σκοποί και η λειτουργία περιγράφονται στη χάρτα (15 Νοεμβρίου 1999, Παρίσι και επικαιροποιημένη στην Γενική συνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2018, Βαρκελώνη).

Επόμενο: Μέλη