Παρουσίαση

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ (ΔΦ)

Η ΔΦ είναι μια ομοσπονδία των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου. Τα θεσμικά της μέλη είναι οι εταιρείες ή ομοσπονδίες των ΦΛΠ, εθνικές ή τοπικές, που υιοθετούν την παρούσα Χάρτα, καθώς κι εκείνες οι οποίες θα γίνουν δεκτές στην ομοσπονδία στο μέλλον. Τα μέλη καθενός απ’ αυτά τα σύνολα είναι και μέλη της ΔΦ.

Η Διεθνής των Φόρουμ του λακανικού πεδίου (ΔΦΛΠ) συσπειρώνει τις δραστηριότητες των Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου (ΦΨΛΠ), η έναρξη των οποίων έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, τον Ιούλιο του 1998, με στόχο να επανιδρύσει μια Σχολή που να αρμόζει στην πράξη με τους σκοπούς της ψυχανάλυσης. Τα Φόρουμ βρίσκουν την προέλευσή αρκετά μακριά, στη διάλυση του 1980, της Σχολής του Λακάν, (Φροϋδική Σχολή Παρισιού).

Η ΔΦ δημιουργήθηκε στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 1999, σε μια συντακτική Συνέλευση που αποτελούσαν απεσταλμένοι απ’ όλα τα Φόρουμ που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τότε. Έκτοτε, αυτά τα τοπικά Φόρουμ πολλαπλασιάστηκαν, διαδόθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου και ομαδοποιήθηκαν σε μεγάλες γεωγραφικές και γλωσσικές ζώνες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά). Κάθε δυο χρόνια διοργανώνουν μια μεγάλη Διεθνή Συνάντηση, εναλλακτικά απ’ την μια κι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η ΔΦ συνενώνει τις δράσεις των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου, με  κύριο στόχο να υποστηρίξουν μια Σχολή  ψυχανάλυσης που να επιτρέπει την εξασφάλιση της μελέτης και της διάδοσης της ψυχανάλυσης και να  προσανατολίζει την πρακτική της. Η διεύθυνσή της έχει τη μορφή μιας συλλογικής και κυλιόμενης λειτουργίας και ορίζεται στη χάρτα της, η οποία υιοθετείται και μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Συνάντησης και σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία. 

Σε μια Συνέλευση που έγινε τον Δεκέμβριο του 2001 στο Παρίσι, η ΔΦ δημιούργησε τη Σχολή της: την Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ). Μια διεθνής συνάντηση της Σχολής οργανώνεται κάθε δυο χρόνια στον ίδιο χρόνο με την Συνάντηση της Διεθνούς των Φόρουμ.Η ΔΦ-ΣΨΦΛΠ είναι σε σύνδεση με τις Κλινικές Εκπαιδεύσεις του λακανικού πεδίου και ειδικότερα, τα Κλινικά Κολλέγια που αφιερώνουν τη διδασκαλία τους στη θεωρία της αναλυτικής κλινικής και τη μελέτη των θεμελιωδών αρχήν της και την πρακτικής τους αξία.

Επόμενο: Χάρτα 2018