Εγγραφή Μέλους

Η εγγραφή νέου μέλους στο Φόρουμ

To ΦΨΛΠ Αθήνας διαθέτει μια επιτροπή υποδοχής νέων μελών, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος χρειάζεται να καταθέσει το αίτημά του. 

Η επιτροπή υποδοχής αποτελείται από 2 μέλη: τον Εκπρόσωπο του Φόρουμ και ένα μέλος που έχει εκλεγεί γι’ αυτό το σκοπό από το Φόρουμ. Η επιτροπή έχει ισχύ 2 χρόνια (ακολουθώντας τη θητεία του Εκπροσώπου) και δεν είναι άμεσα ανανεώσιμη. Η αρμοδιότητά της είναι εισηγητική και την τελική απόφαση παίρνει η συνέλευση του Φόρουμ.

Το νέο μέλος γίνεται δεκτό κατόπιν συνέντευξης με την Επιτροπή, με στόχο τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος και της επιθυμίας του ενδιαφερόμενου να εργαστεί στο πλαίσιο του Φόρουμ και των εργασιών του.

Η εγγραφή επικυρώνεται με την πληρωμή της συνδρομής στο ΦΨΛΠ Αθήνας και στην ΔΦ.

Επιτροπή υποδοχής 2018-2020
Εκπρόσωπος:Ιωάννα Βισβίκη
Μέλος:Γεωργία Κατσάνη

Πίσω: ΦΟΡΟΥΜ