Εργαστήριο κλινικής μελέτης: Τεχνική της ανάλυσης και κλινική του υποκειμένου.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν τόπο όπου θα μπορούν να εκθέτουν την πρακτική τους και τα ερωτήματά τους γύρω από αυτήν, να συνδέσει την θεωρία με την αναλυτική πρακτική και να λειτουργήσει ως πεδίο ενός από κοινού αναστοχασμού των κλινικών περιπτώσεων.

Μπορούν να συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι και τα μέλη του ΦΨΛΠΑ. Το εργαστήριο οργανώνεται από τους διδάσκοντες της ΚΕΛΠ.

Τα σεμινάρια θα γίνονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM

Ημερομηνίες

Σάββατο 09:30 – 11:00
6 Νοεμβρίου 2021
18 Δεκεμβρίου 2021
29 Ιανουαρίου 2022
5 Φεβρουαρίου 2022
12 Μαρτίου 2022
2 Απριλίου 2022
18 Ιουνίου 2022

Πίσω: Πρόγραμμα εκπαίδευσης