Βιβλιογραφία

FREUD Sigmund 

 • Η ερμηνεία των ονείρων, Επίκουρος, Αθήνα, 2013.
 • Πέραν από την αρχή της ευχαρίστησης, Πλέθρον, Αθήνα, 2014.
 • Νέα σειρά των παραδόσεων για την εισαγωγή στην ψυχανάλυση, Επίκουρος, Αθήνα, 1977, σελ. 139.
 • Η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό, Πλέθρον, Αθήνα, 2013.
 • Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, Πλέθρον, Αθήνα, 2016.
 • Μελέτες για την υστερία, Επίκουρος, Αθήνα, 2002.
 • «La sexualité dans l’étiologie des névroses», Résultats, Idées, Problèmes I, PUF, Παρίσι, 1984.
 • Εισαγωγή στον ναρκισσισμό (1914) στο Ναρκισσισμός, μαζοχισμός, φετιχισμός, Νίκας, Αθήνα, 2012.
 • Ενορμήσεις και πεπρωμένο ενορμήσεων (1915) στο Δοκίμια Μεταψυχολογίας, Πλέθρον, Αθήνα, 2020.

LACAN Jacques

ECRITS, Seuil, Παρίσι, 1966:

 • Λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και της γλώσσας στην ψυχανάλυση, Εκκρεμές, Αθήνα, 2005.
 • «La direction de la cure et les principes de son pouvoir».
 • «Variantes de la cure type».
 • «La signification du phallus».
 • «Subversion du sujet et dialectique du désir».

AUTRES ECRITS, Seuil, Παρίσι, 2001:

 • «La psychanalyse vraie, et la fausse»
 • «Note sur l’enfant»
 • «Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein»
 • «Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’Ecole»

LE SEMINAIRE:

 • Livre I, Les écrits téchniques de Freud (1953-1954), Seuil, Παρίσι, 1975.
 • Livre IV, La relation d’objet (1956-1957), Seuil, Παρίσι, 1994. Στα ελληνικά, Η σχέση αντικειμένου, Ψυχογιός, Αθήνα, 2021.
 • Livre V, Les formations de l’inconscient (1957-1958), Seuil, Παρίσι, 1998.
 • Livre VI, Le désir et son interprétation (1958-1959), Seuil, Παρίσι, 2013. – Livre VII, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960), Seuil, Παρίσι, 1986.
 • Livre VIII, Le transfert (1960-1961), Seuil, Παρίσι, 1991. Στα ελληνικά, Η μεταβίβαση, Εκκρεμές, Αθήνα, 2020.
 • Livre X, L’Angoisse (1962-1963), Seuil, Παρίσι, 2004.
 • Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), Seuil, Παρίσι, 1973. Στα ελληνικά, Σεμινάριο ΧΙ, Οι τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες της ψυχανάλυσης, Ράππας, Αθήνα, 1973.
 • Livre XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse (1964-1965), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Livre XIII, L’objet de la psychanalyse (1965-1966), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Livre XV, L’acte psychanalytique (1967-1968), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-1970), Seuil, Παρίσι, 1991. Στα ελληνικά, Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης, Ψυχογιός, Αθήνα 2014.
 • Livre XX, Encore (1972-1973), Seuil, Παρίσι, 1975. Στα ελληνικά, Σεμινάριο XX, Ακόμη, Ψυχογιός, Αθήνα, 2011.

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

 • « Conférence à Genève sur le symptôme », Le bloc-notes de la psychanalyse, no 5, 1985. Στα ελληνικά, περιοδικό Ψυχανάλυση, ν.8.
 • Τα ονόματα του πατρός (1964), Ψυχογιός, Αθήνα, 2009.
 • Η διδασκαλία μου (1967), Εκκρεμές, Αθήνα, 2013.
 • Η οικογένεια / Τα οικογενειακά συμπλέγματα στην διαμόρφωση του ατόμου (1938), Καστανιώτης, Αθήνα, 1990.

Άλλες αναφορές

 • H.G. LIDDELL & R. SCOTT, Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, (Κωνσταντινίδη), Πελεκάνος, Αθήνα, 1904.
 • PATRIZI Francesco, Du Baiser, coll. Les Corps éloquent, éd. Les Belles Lettres, Paris, 2002
  STRAUSS Marc, «Ouverture», Les paradoxes du désir, Revue de psychanalyse du Champ Lacanien, no16, Παρίσι, 2015, σελ. 12.
 • Les paradoxes du désir, Revue de psychanalyse du Champ Lacanien, no16, Παρίσι, 2015.
 • ΝΤΥΡΑΣ Μ., Το μακρύ ταξίδι στη μοναξιά της Λόλα Στάιν, Εξάντας, Αθήνα, 1987.
 • ΠΛΑΤΩΝΟΣ Συμπόσιον, κείμενο, μετάφραση και ερμηνεία από Ι. Συκουτρή, Κάκτος, Αθήνα, 2005.
 • ΠΛΑΤΩΝΟΣ Φαίδρος, Ζήτρος, Αθήνα, 2006.
 • ΣΠΙΝΟΖΑ Μπαρούχ, Ηθική, Εκκρεμές, Αθήνα, 2009, σελ. 317.

Επόμενο: Διδάσκοντες