Κατάλογος των καρτέλ

Πρόκειται για ένα συνεκτικό εργαλείο Σχολής. Απογράφει σε τακτή βάση τα δηλωμένα καρτέλ, με τον τίτλο και το θέμα εργασίας τους, αλλά και με τη λίστα των συμμετεχόντων τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κάθε καρτελίζων είναι σε θέση να γνωρίσει και να έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους που εργάζονται πάνω στα θέματα που τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως.

Οι Συν-ένας κοινοποιούν τη δημιουργία και τη διάλυση των καρτέλ στον υπεύθυνο των καρτέλ, πράγμα που επιτρέπει να καταρτιστεί ο ετήσιος κατάλογος.

Πίσω: Το καρτέλ