Ομάδα έργου και μελέτης Ξάνθης 2022-2023

Μελέτη του κεφαλαίου : «Θεωρία της έλλειψης αντικειμένου»
απο το 4ο Σεμινάριο του Ζακ Λακάν: «Η σχέση αντικειμένου» (1956-1957) 

Συντονισμός ομάδας: Γιώργος Κουντουράς

Πληροφορίες

Tηλέφωνο επικοινωνίας:

Πίσω: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΥΜ