Λακάν ο βορρόμειος (βίντεο)

Σύντομη παρουσίαση του βιβλίου «Λακάν ο βορρόμειος, μελετώντας τον κόμβο» του Μισέλ Μπουσσερού

«Λακάν ο βορρόμειος, μελετώντας τον κόμβο» του Μισέλ Μπουσσερού
Τελική ανάγνωση: Γ.  Χριστελη, Ν. Ζορμπάς, Μ. Κουκουμάκη