ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΥΜ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΑΘΗΝΑ

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 ώρα 20:00 – 22:00

Σεμινάριο Φόρουμ 2021
Τηλεόραση 9 & 16 Μαρτίου 1974
Επίλογος
από τη Γεωργία Χριστέλη και τον Νίκο Ζορμπά

ΣΠΑΡΤΗ

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 ώρα 20.30 – 22.30

Ομάδα μελέτης και εργασίας Σπάρτης 2020-2021
«Η κλινική του παιδιού»
Συντονισμός ομάδας
Μαρία Κουκουμάκη, 697 58753 01 & 27310 81173, koukoumaki@hotmail.com

ΞΑΝΘΗ

Παρασκευή 4 & 11 Ιουνίου 2021 ώρα 20.00 – 21.30

Ομάδα έργου και μελέτης Ξάνθης 2020-2021
«Έρωτας Θάνατος στο 80 Σεμινάριο του Ζ. Λακάν»
Συντονισμός ομάδας
Γιώργος Κουντουράς, τηλ. επικοινωνίας 25410 66 887