Η γυναικεία οδύνη, Τα καταθλιπτικά συναισθήματα, Τα συναισθήματα του ασυνειδήτου ως πραγματικό

της Κολέτ Σολέρ

Έκδοση:Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου της Αθήνας, 2012
Μετάφραση:Ιωάννα Βισβίκη, Ευγενία Μουτσοπούλου, Μαργαρίτα Νικολαΐδου
Επιμέλεια:Θώμη Νικολή, Γεωργία Κατσάνη

Τα κείμενα που δημοσιεύονται σ’ αυτή την έκδοση είναι ομιλίες και σεμινάρια που έγιναν από την Κολέτ Σολέρ, ψυχαναλύτρια, μαθήτρια του Λακάν, στην Αθήνα.
Η ομιλία «Η γυναικεία οδύνη» έγινε τον Μάιο 2009 στην Στοά του Βιβλίου.
Το Σεμινάριο «Τα καταθλιπτικά συναισθήματα» δόθηκε επίσης τον Μάιο 2009.
Και το Σεμινάριο με θέμα «Συναισθήματα του ασυνειδήτου ως πραγματικό» δόθηκε τον Οκτώβριο του 2011, στα πλαίσια των εκάστοτε θεματικών της Κλινικής Εκπαίδευσης του Λαχανικού Πεδίου.
Πρόκειται για μια παρουσίαση και ανάπτυξη των επεξεργασιών της σε αναφορά στη διδασκαλία του Ζακ Λακάν: ως προς την γυναίκα και την καταθλιπτική κατάσταση, τη σχέση της με την έλλειψη και την απόλαυση, την ηθική διάσταση που αναδεικνύεται μέσα από την σχέση του υποκειμένου με τα συναισθήματα και με την επιθυμία, το 2009. Και το 2011 παρουσιάζει τις τελευταίες επεξεργασίες ως προς τα συναισθήματα και το ασυνείδητο, εκείνο που είναι πέραν του συμβολικού, το ασυνείδητο ως πραγματικό.
«Η υπόθεσή μου, είναι ότι το άτομο που πάσχει από το ασυνείδητο είναι το ίδιο που συγκροτεί αυτό που ονομάζω υποκείμενο ενός σημαίνοντος.», γράφει το 1973 ο Ζακ Λακάν στο Σεμινάριο XX Encore, «Ακόμη».
Το άτομο έχει ένα σώμα το οποίο η γλώσσα το αγγίζει μέσω της ομιλίας, και έχει επιπτώσεις στο πραγματικό, αγγίζει τον ζώντα οργανισμό, το πρωταρχικό σώμα και την απόλαυσή του, όχι μόνο για να την αρνητικοποιήσει αλλά για να την ρυθμίσει… Αυτή η κατάσταση εκφράζεται μέσα από συναισθήματα ιδιαίτερα για κάθε υποκείμενο, τα οποία μας εισάγουν σε μια κλινική των συναισθημάτων στην ψυχανάλυση.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η γυναικεία οδύνη
Τα καταθλιπτικά συναισθήματα
Τα συναισθήματα του ασυνειδήτου ως πραγματικό

Πίσω: Βιβλία