Θεωρητική εισαγωγή για τις λειτουργίες της ψυχανάλυσης στην εγκληματολογία

Ζακ Λακάν, 1950

Το κείμενο «Θεωρητική εισαγωγή για τις λειτουργίες της ψυχανάλυσης στην εγκληματολογία» [«Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie»] του Ζακ Λακάν, που μεταφράζεται εδώ, είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Γραπτά» [«Écrits»], σελ. 125-149
Εκδόσεις, Seuil, 1966, Παρίσι.

Δίγλωσση έκδοση (γαλλικά-ελληνικά):Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου Γαλλίας &
Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου της Αθήνας
Αθήνα, 2020
Μετάφραση:Μαρία Κουκουμάκη
Η παρούσα μετάφραση προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου.

Πίσω: Μεταφράσεις Φρόιντ & Λακάν