Γράμμα διάλυσης της Φροϋδικής Σχολής του Παρισιού (Φ.Σ.Π.)

Ζακ Λακάν, 5 Ιανουαρίου 1980

Το κείμενο «Γράμμα διάλυσης της Φροϋδικής Σχολής του Παρισιού(Φ.Σ.Π.)» [«Lettre de dissolution de l’E.F.P»] του Ζακ Λακάν, που μεταφράζεται εδώ, είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Άλλα γραπτά» [«Autres écrits»], σελ.317 – 319, Εκδόσεις Seuil, 2001, Παρίσι.

Δίγλωσση έκδοση (γαλλικά-ελληνικά):Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου Γαλλίας &
Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου της Αθήνας
Αθήνα, Ιούνιος 2022
Μετάφραση:Η μετάφραση έγινε στα πλαίσια διευρυμένου καρτέλ που απαρτιζόταν από τους:
Αμαντέλα Σωτηροπούλου, Δημούλα Φανή, Ζορμπάς Νίκος, Κωνταντίνου Έλενα, Σταράκης Δημήτρης, Τσιώλη Μάρα, Χριστέλη Γεωργία
Συν-ένας Κουκουμάκη Μαρία
Η παρούσα μετάφραση προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου.

Πίσω: Μεταφράσεις Φρόιντ & Λακάν