Κατευθυντήριες γραμμές ενόψει ενός συνεδρίου για τη γυναικεία σεξουαλικότητα

Ζακ Λακάν, 1960

Το κείμενο «Κατευθυντήριες γραμμές ενόψει ενός συνεδρίου για τη γυναικεία σεξουαλικότητα»[«Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine»] του Ζακ Λακάν, που μεταφράζεται εδώ, είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Γραπτά» [«Écrits»], σελ. 725-736, Εκδόσεις Seuil, 1966, Παρίσι.

Έκδοση (ελληνικά):Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου Γαλλίας
Μετάφραση:Καλλιόπη Κουκουλάκη & Νίκος Ζορμπάς
Η παρούσα μετάφραση προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου.

Πίσω: Μεταφράσεις Φρόιντ & Λακάν