Ποιοι είμαστε

ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Το Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού πεδίου – Αθήνα (ΦΨΛΠ-Αθήνα) έχει ως έργο να υποστηρίξει τη μετάδοση της ψυχανάλυσης, να δημιουργήσει τοπικά μία αναλυτική κοινότητα που κινείται μέσα από μια μεταβίβαση εργασίας, να συνδράμει στην παρουσία και την διατήρηση του αναλυτικού λόγου στον κοινωνικό χώρο και να αναζητήσει τον διάλογο με άλλες πρακτικές και πεδία των ανθρωπίνων επιστημών, την ιατρική, την φιλοσοφία, τέχνη κ.α. Για την επίτευξη αυτού του έργου διοργανώνει και προτείνει σεμινάρια, κλινικές εκπαιδεύσεις, ομάδες εργασίας, καρτέλ, ημερίδες και δημοσιεύσεις εργασιών.

Το ΦΨΛΠ-Αθήνα είναι μέλος της Διεθνούς των Φόρουμ (ΔΦ) [Internationale des Forums de l’Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien (IF-EPFCL)] που συνδέονται με τη Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ) [Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (EPFCL)].

Η ιστορία του ΦΨΛΠ-Αθήνα συνυφαίνεται με την ιστορική διαδρομή της διεθνούς κοινότητας των Φόρουμ του Λακανικού πεδίου και της Σχολής. Η απαρχή βρίσκεται στην κρίση στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης (AMP) και των Σχολών της του Φροϋδικού πεδίου. Η κρίση αφορούσε στη λειτουργία του αναλυτικού θεσμού, την σχολή που ο ίδιος ο Λακάν επινόησε το 1964, (Ιδρυτική Πράξη 1964), τόπος διαμόρφωσης των αναλυτών με μια δομή πέραν εκείνης της ιεραρχίας και της λειτουργίας του Ενός. Κατάληξη αυτής της κρίσης ήταν μία συνάντηση τον Ιούλιο του 1998 στην Βαρκελώνη, μετά από το συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης, όπου πάρθηκε η απόφαση αρκετών αναλυτών από διάφορες χώρες να αποχωρήσουν. Οι λόγοι αυτής της ιστορικής κρίσης και περιόδου έχουν γραφτεί στο βιβλίο «Η Ψυχανάλυση, όχι η ενιαία σκέψη» εκδόσεις Κατάρτι 2007. 

Η πρώτη Χάρτα της διεθνούς των φόρουμ διαμορφώθηκε μέσα από τις προτάσεις και ανταλλαγές και υπογράφθηκε τον Νοέμβριο του 1998 στο Παρίσι από τους εκπροσώπους των φόρουμ που είχαν μέχρι τότε δημιουργηθεί σε διάφορες χώρες, γαλλία, αργεντινή, ιταλία, ισπανία καθώς και στην ελλάδα. Στην πρώτη χάρτα συμφωνήθηκαν και γράφθηκαν οι αρχές λειτουργίας των Φόρουμ : πρωτοβουλία – αλληλεγγύη – διαβούλευση. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ (πατήστε για περισσότερα)

Το ΦΨΛΠ έχει 20 μέλη. Όσοι γίνονται μέλη του Φόρουμ δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ψυχανάλυση και είναι ενήμεροι για το καταστατικό του Φόρουμ και για τη διεθνή κοινότητα των Φόρουμ.

Για πληροφορίες/ επικοινωνία: info@champlacanien.gr

Επόμενο: Μέλη