Φόρουμ και σύνδεσμοι

ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ

Τα Φόρουμ κατανέμονται κατά ζώνες, ανάλογα με την γεωγραφική τους θέση και/ή με τη γλώσσα τους. Κάθε ζώνη εκλέγει τον Αντιπρόσωπό της στο Κολέγιο των Αντιπροσώπων (ΚΑΔΦ).

ΖΩΝΗ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ

EPFCL-Brasil

Άλλα

Rede Diagonale Brasil

  • FCL – Diagonal Rio de Janeiro
  • Fórum Nacional Rede Diagonal Brasil

ΖΩΝΗ: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΖΩΝΗ: ΝΟΤΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΖΩΝΗ: ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ

ΖΩΝΗ: ΙΣΠΑΝΙΑ

ΖΩΝΗ: ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ

ΖΩΝΗ: ΙΤΑΛΙΑ

ΖΩΝΗ: ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ

ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πίσω: ΦΟΡΟΥΜ