Θεσμικά όργανα

ΤΑ ΦΟΡΟΥΜ

Τα Φόρουμ έχουν την μακρινή τους προέλευση στην διάλυση, το 1980, της Σχολής του Λακάν, της ΦΣΨ (Φροϋδική Σχολή Ψυχανάλυσης). Προέρχονται από το ρεύμα που εκείνη την εποχή, στην Γαλλία, πήρε την απόφαση για μια νέα Σχολή, τη Σχολή του Φροϋδικού Αιτίου. Στη συνέχεια, εξαπλώθηκε στην Αργεντινή, την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Βενεζουέλα κ.α. Μετά την κρίση του 1998, τα Φόρουμ επιχειρούν μια αντι-εμπειρία. Γεννημένα από μια αντίθεση στην κακή χρήση του Ενός μέσα στην ψυχανάλυση, στοχεύουν σε μια θεσμική εναλλακτική προσανατολισμένη από τις διδασκαλίες του Σίγκμουντ Φρόιντ και του Ζακ Λακάν.

Συνδέονται με την Διεθνή των Φόρουμ και ανήκουν στο Λακανικό Πεδίο. Δανείζονται την ονομασία τους και αναφέρονται σ’ αυτή μέσα από τις αναπτύξεις που έχει αφιερώσει σ’ αυτή την έννοια ο Ζακ Λακάν στο Σεμινάριο του Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης.

Ο κύριος στόχος τους συνεπάγεται συγχρόνως από την προέλευσή τους και απ’ αυτή την αναφορά: να συνδράμει στην παρουσία και τη διατήρηση των διακυβευμάτων του αναλυτικού λόγου μέσα στις συγκυρίες του αιώνα.

Η γενική συνέλευση της ΔΦ, στη συνάντησή της στις 16 Δεκεμβρίου 2001 στο Παρίσι, ανακοίνωσε την δημιουργία της Σχολής της ΔΦ, Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ), σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην Χάρτα της του 1999. 

ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΦ

Τα Φόρουμ ομαδοποιούνται σε 8 μεγάλες ζώνες, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση ή τη γλώσσα. Κάθε ζώνη εκλέγει τον Αντιπρόσωπό της στο Κολέγιο των Αντιπροσώπων (ΚΑΔΦ).

ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΔΦ

Αποτελείται από τους Αντιπρόσωπους που έχουν εκλεγεί αντίστοιχα από τα μέλη της κάθε ζώνης της ΔΦ. Εκπροσωπεί το σύνολο των μελών της ζώνης και η θητεία του είναι διετής. Η λειτουργία του είναι να διευθύνει, αλλά να διακινεί τις πληροφορίες, να καλλιεργεί την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων Φόρουμ, να συμβάλλει στις δημοσιεύσεις της ΔΦ και στην οικονομική διαχείριση.  

Κάθε δυο χρόνια, προσκαλεί τη Συνέλευση της ΔΦ, ορίζει την ημερήσια διάταξή της και παρουσιάζει σ’ αυτή την αναφορά του. 

ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελείται από τους Εκπροσώπους που έχουν εκλεγεί αντίστοιχα από τα μέλη του κάθε Φόρουμ της ΔΦ και η θητεία του είναι διετής. 

Οι Εκπρόσωποι εξασφαλίζουν την σύνδεση μεταξύ του Φόρουμ τους και των τριών διεθνών Κολεγίων (ΚΑΔΦ, ΔΚΕ και ΚΕΨΣ). Συμμετέχουν στις επιτροπές σύνταξης που αποτελούνται από τα διεθνή Κολέγια. Ο ρόλος τους ως προς τη Σχολή ορίζεται στις «Αρχές». 

Μεταδίδουν τακτικά πληροφορίες που πρέπει να διαδοθούν άμεσα ή που αξίζει να εκδοθούν στο δελτίο και γενικότερα, όλες τις προτάσεις που προέρχονται από το Φόρουμ τους. Με τον ίδιο τρόπο, μεταβιβάζουν στο Φόρουμ τους τις διάφορες πληροφορίες που αναμεταδίδονται από το Κολέγιο των Αντιπροσώπων και αφορούν το σύνολο των άλλων Φόρουμ. Μετά από τη Συνέλευση, εκθέτουν στο Φόρουμ τους τις συζητήσεις της Συνέλευσης, ξεκινώντας από την αναφορά που υποχρεούνται να διανείμουν.

Επόμενο: Φόρουμ & σύνδεσμοι