Χάρτα

της ΔΦ-ΣΨΦΛΠ και παραρτήματα

Επικαιροποιημένη στην Γενική συνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2018

… εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε στην ψυχανάλυση, είναι η θεσμοθέτηση εκείνου του άλλου ενεργειακού πεδίου, που θα απαιτούσε άλλες δομές από εκείνες της φυσικής, και το οποίο είναι το πεδίο της απόλαυσης. […] Όσον αφορά το πεδίο της απόλαυσης – κρίμα που ποτέ δεν θα το πούνε λακανικό πεδίο, αφού σίγουρα δεν θα έχω το χρόνο ούτε καν τις βάσεις του να θέσω έστω, πάντως το ευχήθηκα-, πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις.

Ζακ Λακάν, Το Σεμινάριο, Βιβλίο ΙΖ΄ «Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης», Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα, 2014, σελίδα 97-98.

Η Διεθνής των Φόρουµ του Λακανικού Πεδίου (∆ΦΛΠ) έχει ως σκοπό να συνδέει σε ομοσπονδία τις δραστηριότητες των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΦΛΠ), που το έναυσμα για την δημιουργία τους δόθηκε στη Βαρκελώνη, τον Ιούλιο του 1998, όπως και να αναπτύξει μεταξύ τους νέους δεσμούς εργασίας. 

Αυτά τα Φόρουμ έχουν την μακρινή τους προέλευση στην διάλυση, το 1980, της Σχολής του Λακάν, της ΦΣΨ (Φροϋδική Σχολή Ψυχανάλυσης). Προέρχονται από το ρεύμα που εκείνη την εποχή, στην Γαλλία, πήρε την απόφαση για μια νέα Σχολή, τη Σχολή του Φροϋδικού Αιτίου. Στη συνέχεια, εξαπλώθηκε στην Αργεντινή, την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Βενεζουέλα κ.α. Μετά την κρίση του 1998, τα Φόρουμ επιχειρούν μια αντι-εμπειρία. Γεννημένα από μια αντίθεση στην κακή χρήση του Ενός μέσα στην ψυχανάλυση, στοχεύουν σε μια θεσμική εναλλακτική προσανατολισμένη από τις διδασκαλίες του Σίγκμουντ Φρόιντ και του Ζακ Λακάν.

Η γενική συνέλευση της ΔΦ, στη συνάντησή της στις 16 Δεκεμβρίου 2001 στο Παρίσι, ανακοίνωσε την δημιουργία της Σχολής της ΔΦ, Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ), σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην Χάρτα της του 1999. 

Ως εκ τούτου, η ΔΦ ονομάζεται πλέον ΔΦ-ΣΨΦΛΠ.

Παντού όπου υπάρχουν μηχανισμοί της Σχολής, είτε είναι επιστημικοί είτε της Εγγύησης, η επικεφαλίδα του συνόλου Φόρουμ-Σχολή γίνεται: Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ) του Χ. Παράδειγμα, ΣΨΦΛΠ-Γαλλία, ΣΨΦΛΠ, ΣΨΦΛΠ-Ισπανίας, ΦΦΛΠ-Φ9 ή ΣΨΦΛΠ Ισπανία-ΦΟΣ-Γαλικία-Μάλαγα, ΣΨΦΛΠ-Ιταλία, ΣΨΦΛΠ-Βραζιλία, ΣΨΦΛΠ-ΒΟΡΡΑΣ και ΣΨΦΛΠ-ΝΟΤΟΣ.

Επόμενο: Θεσμικά όργανα