Ημερίδες

  • Ημερίδα έναρξης με καλεσμένη την Αν Καστελμπού 18-19 Οκτωβρίου 2019
  • Ημερίδα με καλεσμένη την Μαρτίν Μενές 21-22 Φεβρουαρίου 2020
  • Ημερίδα λήξης Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Επόμενο: Βιβλιογραφία