Βιβλιογραφία

FREUD Sigmund 

 • Πέραν από την αρχή της ευχαρίστησης, Πλέθρον, Αθήνα, 2014. – Πένθος και μελαγχολία, Νίκας, Αθήνα, 2017.
 • Δοκίμια Μεταψυχολογίας, Πλέθρον, Αθήνα, 2020.
 • Το ανοίκειο, Πλέθρον, Αθήνα, 2009.
 • Αναστολή σύμπτωμα και άγχος, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2018.
 • «Σχετικά με την ψυχογένεση μιας περίπτωσης γυναικείας ομοφυλοφιλίας», στο περιοδικό Εκ των υστέρων, τ.10, Εξάντας, Αθήνα, 2003.
 • Περατή και μη περατή ανάλυση, Πλέθρον, Αθήνα, 2008.
 • Η δυσφορία στον πολιτισμό, Πλέθρον, Αθήνα, 2013.
 • Για τη δυναμική της μεταβίβασης, Παρατηρήσεις για τον έρωτα μεταβίβασης, Πλέθρον, Αθήνα, 2010.
 • «Mes vues sur le rôle de la sexualité dans l’étiologie des névroses» στο Résultats, idées, problèmes I, PUF, Παρίσι, 2007.
 • Névrose, psychose et perversion, PUF, Παρίσι, 1981.
 • La naissance de la psychanalyse, PUF, Παρίσι, 2009.
 • «Esquisse d’une psychologie scientifique» στο La Naissance de la psychanalyse, PUF, Παρίσι, 2009.

LACAN Jacques

ECRITS, Seuil, Παρίσι, 1966

 • «Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée».
 • «Du sujet enfin en question».
 • «Περί ενός προκαταρκτικού ερωτήματος σε κάθε πιθανή θεραπευτική αγωγή της ψύχωσης», εσωτερική έκδοση των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου. [D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose].

AUTRES ECRITS, Seuil, Παρίσι, 2001

 • «Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École».
 • «L’Acte psychanalytique».
 • «Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI».
 • «Radiophonie»
 • «L’Etourdit»
 • «Télévision». Στα ελληνικά, «Τηλεόραση», εσωτερική έκδοση του ΦΨΛΠΑ.
 • «Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Ecrits».
 • «Réponses à des étudiants en philosophie». Στα ελληνικά «Απαντήσεις», Έρασμος, Αθήνα, 2010.

LE SEMINAIRE

 • Livre III, Les Psychoses (1955-1956), Seuil, Παρίσι, 1981. Στα ελληνικά, Οι Ψυχώσεις, Ψυχογιός, Αθήνα, 2005.
 • Livre V, Les formations de l’inconscient (1957-1958), Seuil, Παρίσι, 1998.
 • Livre VII, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960), Seuil, Παρίσι, 1986, σελ. 55-86. – Livre VIII, Le transfert (1960-1961), Seuil, Παρίσι, 1991.
 • Livre X, L’Angoisse (1962-1963), Seuil, Παρίσι, 2004, σελ. 185-198.
 • Livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), Seuil, Παρίσι, 1973. Στα ελληνικά, Σεμινάριο ΧΙ, Οι τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες της ψυχανάλυσης, Ράππας, Αθήνα, 1973.
 • Livre XV, L’acte psychanalytique (1967-1968), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-1970), Seuil, Παρίσι, 1991. Στα ελληνικά, Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης, Ψυχογιός, Αθήνα 2014.
 • Livre XXII, R.S.I (1974-1975), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Livre XXIII, Le Sinthome (1975-1976), Seuil, Παρίσι, 2005, μάθημα της 16ης Δεκεμβρίου 1976.
 • Livre XXV, Le moment de conclure (1977-1978), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Livre XXVI, La topologie et le temps (1978-1979), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.

Άλλα κείμενα

 • Διάλεξη στη Γενεύη για το σύμπτωμα, περιοδικό Ψυχανάλυση, τεύχος 8, Αθήνα ,2014.
 • La Troisième, Ρώμη, 1η Νοεμβρίου 1974, ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Le mythe individuel du névrosé, Seuil, Παρίσι, 2007. Στα ελληνικά Ο ατομικός
  μύθος του νευρωτικού, Εκκρεμές, Αθήνα, 2015.
 • Des noms-du-père, Seuil, Παρίσι, 2005. Στα ελληνικά Τα ονόματα του πατρός, Ψυχογιός, Αθήνα, 2008.

Άλλες αναφορές

 • BARTHES Roland, Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου, Κέδρος, Αθήνα, 2011.
 • BOUSSEYROUX Michel, «Répondre des cas d’urgence» στο Lacan le Borroméen – Creuser le nœud, Érès, coll. Point hors ligne, Τουλούζη, 2014, σελ. 17-20.
 • BOUSSEYROUX Michel, «Le temps presse», στο Au risque de la topologie et de la poésie – Élargir la psychanalyse, Érès, coll. Point hors ligne, Τουλούζη, 2011, σελ. 260-283.
 • IZCOVICH Luis, La parole, ses limites et son au-delà, Stilus, coll. Nouages, Παρίσι, 2020.
 • IZCOVICH Luis, Les marques d’une psychanalyse, Stilus, coll. Nouages, Παρίσι, 2015, τα κεφάλαια « Le temps et l’inconscient » et « La hâte et la sortie ».
 • KLEIN Melanie, RIVIERE Joan, Η αγάπη και το μίσος, Η ανάγκη της επανόρθωσης, Κονιδάρης, Αθήνα, 2008.
 • LATOUR Marie-José, Lire ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire – Autour de l’œuvre de
 • Philippe Forest, articles et entretiens, ENCL, coll. … In progress, Παρίσι, 2020. NOMINÉ Bernard, Le présent du présent – Étude psychanalytique sur le temps, ENCL, collection Cliniques, Παρίσι, 2020.
 • SOLER Colette, Avènements du réel, de l’angoisse au symptôme, Éditions du Champ lacanien, Παρίσι, 2016.
 • SOLER Colette, « Les temps du sujet de l’inconscient », Hétérité n°7, Revue IF-EPFCL, 2009.
 • SOLER Colette, Le temps long, στο Wunsch 11, Bulletin international de l’EPFCL, Οκτώβριος 2011, σελ. 4.
 • ΆΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (Ιππώνος), Εξομολογήσεις, Βιβλίο ΧΙ, τόμος 2ος, Πατάκη, Αθήνα, 2013.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Φυσικά, (μετ. Β. Κάλφας), Νήσος, Αθήνα, 2015, Βιβλίο 4ο, κεφ. 11, σελ. 334-345.
 • 2001, ο Λακάν μέσα στον αιώνα, Συνέδριο του Cerisy-la-Salle, Synergie, 2001. ΜΑΡΚΙΔΗΣ Μάριος, Ο εξανθρωπισμός της γλώσσας, Έρασμος, Αθήνα, 1993. Συλλογικό, Μελαγχολίες, Ηριδανός, Αθήνα, 2009.

Επόμενο: Πληροφορίες