Βιβλιογραφία

FREUD Sigmund 

 • Η ερμηνεία των ονείρων, Επίκουρος, Αθήνα, 2013.
 • Η δυσφορία στον πολιτισμό, Πλέθρον, Αθήνα, 2013.
 • Η ψυχολογία των μαζών και η ανάλυση του εγώ, Επίκουρος, Αθήνα, 1994.
 • Για τη δυναμική της μεταβίβασης, Παρατηρήσεις για τον έρωτα μεταβίβασης, Πλέθρον, Αθήνα, 2010.
 • Η τεχνική της ψυχανάλυσης, Επίκουρος, Αθήνα, 1985.
 • Πέραν από την αρχή της ευχαρίστησης, Πλέθρον, Αθήνα, 2014.
 • Αναστολή σύμπτωμα και άγχος, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2018.

LACAN Jacques

ECRITS, Seuil, Παρίσι, 1966:

 • «Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée».
 • «La direction de la cure et les principes de son pouvoir».
 • «Variantes de la cure type».

AUTRES ECRITS, Seuil, Παρίσι, 2001:

 • «Radiophonie»
 • «L’Etourdit»
 • «Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI».
 • «L’Acte psychanalytique».
 • «Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Ecrits».
 • «La psychanalyse. Raison d’un échec» (μεταφρασμένο στα ελληνικά από την Μ. Νικολαίδου).

LE SEMINAIRE:

 • Livre VI, Le désir et son interprétation, (1958-1959), Seuil, Παρίσι, 2013.
 • Livre VII, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960), Seuil, Παρίσι, 1986, σ. 55-86.
 • Livre VIII, Le transfert (1960-1961), Seuil, Παρίσι, 1991. Στα ελληνικά Η μεταβίβαση, Εκκρεμές, Αθήνα, 2020.
 • Livre X, L’Angoisse (1962-1963), Seuil, Παρίσι, 2004, σ. 185-198.
 • Livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), Seuil, Παρίσι, 1973. Στα ελληνικά, Σεμινάριο ΧΙ, Οι τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες της ψυχανάλυσης, Ράππας, Αθήνα, 1973. 
 • Livre XIV, La logique du fantasme (1966-1967), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Livre XV, L’acte psychanalytique (1967-1968), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.
 • Livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-1970), Seuil, Παρίσι, 1991. Στα ελληνικά, Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης, Ψυχογιός, Αθήνα 2014.
 • Livre XXII, R.S.I (1974-1975), ανέκδοτο, βλ. valas.fr.

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

 • « Ouverture à la section clinique », Ornicar n° 9, 1977 (μεταφρασμένο στα ελληνικά από την Μ. Νικολαίδου).
 • Je parle aux murs, Seuil, Paris, 2011. Στα ελληνικά, Μιλάω στους τοίχους, Εκκρεμές, Αθήνα, 2015.

Άλλες αναφορές

ABRAHAM Karl, Œuvres complètes II, 1915-1925, Payot, Παρίσι, 1989:

 • « Prodigalité et Crise d’Angoisse » (1917)
 • « Contribution à la psychanalyse des névroses de guerre » (1918)
 • « Esquisse d’une histoire de développement de la libido fondée sur la psychanalyse des troubles mentaux » (1924)

ABRAHAM Karl, FREUD Sigmund, Correspondance complète 1907-1925, Gallimard, Παρίσι, 2006.

ASKOFARE Sidi, D’un discours l’Autre. La science à l’épreuve de la psychanalyse, Presses universitaires du Mirail, Τουλούζη, 2013.

Βulletin des cartels, ΕPFCL, Παρίσι, Δεκέμβριος 2017:

 • MORERE DIDEROT Esther,  L’acte analytique, une ouverture pour le dire, dans des situations de passage à l’acte, σ. 101.
 • DELAHAYE Ghislaine, Le nœud il faut le faire, σ. 40.
 • NOMINE Bernard, Le nœud et le temps,  σ.115.

CLAUDEL Paul, L’otage suivi de Le pain dur et de Le père humilié, Gallimard, Παρίσι, 1997. 

FERENCZI Sandor, Journal Clinique, Payot, Παρίσι, 1990.

HEIMANN Paula, LITTLE Margaret, TOWER Lucia et REICH Annie, Le contre-transfert, Navarin, Παρίσι, 1987.

NIKOLAIDOU Margarita, De l’angoisse au sens blanc du symptôme στο Bulletin des cartels, ΕPFCL, Παρίσι, Σεπτέμβριος, 2016.

QUINET Antonio, La cité et ses maîtres fous, Stilus, Παρίσι, 2017.

SOLER Colette, La politique de l’acte (Η πολιτική της πράξης), Μαθήματα στο Κλινικό Κολλέγιο Παρισιού, χρονιά 1999-2000. 

SOLER ColetteAvènements du réel, de l’angoisse au symptôme, Éditions du Champ lacanien, Παρίσι, 2016.

ΑΝΤΑΜ Ζακ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Κατηγορίαι, περί ερμηνείας, Νήσος, Αθήνα, 2011, σ. 113-179.

ΝΙΤΣΕ Φρίντριχ, Η αλήθεια και η ερμηνεία, Βάνιας, Αθήνα, 1991.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ Συμπόσιον, κείμενο, μετάφραση και ερμηνεία από Ι. Συκουτρή, Κάκτος, Αθήνα, 2005.

ΡΙΚΕΡ Πωλ, Περί ερμηνείας,  Έρασμος, Αθήνα, 2008.

ΣΟΛΕΡ Kολέτ, Τα συναισθήματα του ασυνειδήτου ως πραγματικό, ΦΨΛΠΑ, Αθήνα, 2012, σ.47.

ΣΤΡΩΣ Μάρκ, Από τη γλώσσα στους λόγους στο Τι είναι εύρημα; Δοκίμια για την λακανική ψυχανάλυση, Κατάρτι, Αθήνα, 2005, σ. 127-142.

Επόμενο: Διδάσκοντες