Ορισμός του καρτέλ

Τι είναι το καρτέλ

Για την εκτέλεση της εργασίας, θα υιοθετήσουμε την αρχή μιας επεξεργασίας που υποστηρίζεται από μια μικρή ομάδα. Καθένας απ’ αυτούς (έχουμε ένα όνομα για να ορίζουμε αυτές τις ομάδες) θα αποτελείται από τρία, το λιγότερο, πρόσωπα, πέντε, το περισσότερο, τέσσερα είναι ο σωστός αριθμός. ΣΥΝ-ΕΝΑΝ που αναλαμβάνει την επιλογή, τη συζήτηση και την έκβαση που επιφυλάσσει για τη δουλειά του καθενός. Έπειτα από ορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας, τα στοιχεία της μιας ομάδας θα προταθούν για να σχηματίσουν μια άλλη. Η ανάθεση της διεύθυνσης δεν συνιστά αρχηγία και η υπηρεσία που προσφέρεται δεν κεφαλοποιείται προς όφελος της πρόσβασης σε μια ανώτερη βαθμίδα και κανείς δεν υποβιβάζεται να μπει στη σειρά μιας εργασίας βάσης.

Ιδρυτική πράξη, 1964.

Το καρτέλ με την ιδιαίτερη δομή του προτάθηκε από τον Ζακ Λακάν ως ένα εργαλείο εργασίας, το οποίο συνδέει την ατομική παραγωγή και την συλλογική εργασία και ποντάρει στην επιθυμία, μια επιθυμία εργασίας που εμπλέκει την ευθύνη του καθενός στην συλλογική επεξεργασία μιας γνώσης, ακόμα κι αν αυτή παραμένει μοναδική. 

καθένας φαντάζεται τον εαυτό του υπεύθυνο για την ομάδα, κι ως τέτοιος έχει εκεί να απαντήσει

Ημερίδες μελέτης των Καρτέλ, 13 Απριλίου 1975

Μ ’αυτή τη δέσμευση και την ευθύνη συνδέεται το ερώτημα της παραγωγής του καρτέλ. Το προϊόν του μπορεί να παρουσιάζεται, να επικοινωνείται και πέραν της μικρής ομάδας του καρτέλ, στα άλλα μέλη της Σχολής, στην αναλυτική συλλογικότητα στις συναντήσεις καρτέλ που οργανώνει η Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου (ΣΨΦΛΠ) σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο.

Υπεύθυνος των καρτέλ 2018-2020
Ιωάννα Βισβίκη

Επόμενο: Κατάλογος των καρτέλ